ประกาศรับสมัครโครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข)


นักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ด้วยโครงการนี้ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคการศึกษาแรก ไม่น้อยกว่า 2.00 หากผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) น้อยกว่า 2.00 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

รับสมัครโครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข) 1/2563 (รับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 คลิกที่นี่
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2563
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH