กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2/2562

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
จะต้องแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
โดยการ Login เข้าระบบที่ https://reg.mfu.ac.th
เมนู “ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า”
โดยมีกำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 – วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 – วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 – วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH