ประกาศ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ให้นักศึกษามารับบัตรภายในวันและเวลาที่กำหนด
เนื่องจากนักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาแสดงตนในการเข้าห้องสอบและขอรับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

Announcement for New Student ID Card (2nd time)
Receiving Student ID Card from Wednesday 16th - Friday
18th October 2019,
8.30am to 3.30pm at Bangkok Bank - MFU,
D1 Building
**Notice**
1. All new students need to bring 2 copies of passport / Thai National ID Card.
2. If your name was not on announcement, please contact Registrar’s Office.
3. Your student identity card is your identification when you are on campus or need to document that you are enrolled at MFU. Especially at exams it is important that you bring your identity card.

NAME LIST TO RECEIVE NEW STUDENT ID CARD ( 2nd time)

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH