ประกาศ การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ให้นักศึกษามารับบัตรภายในวันและเวลาที่กำหนด
เนื่องจากนักศึกษาจะต้องใช้บัตรนักศึกษาแสดงตนในการเข้าห้องสอบและขอรับบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการ

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   14 สิงหาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH