นักศึกษาใหม่ ที่ต้องการเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2562

นักศึกษาใหม่ ที่ต้องการเทียบโอนรายวิชา
ให้นักศึกษาติดต่อขอรับคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

ณ ฝ่่ายทะเบียนการศึกษา
ส่วนทะเบียนและประมวลผล
อาคาร AS ห้อง 107 เวลา 08.00-16.00 น.

ระหว่างวันที่ 5 – 30 ส.ค. 62

หมายเหตุ: การเทียบโอนรายวิชาทำได้เพียงครั้งเดียว
ภายในภาคการศึกษาแรกเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 053-916372
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH