ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 6/2561


การนำผลการสอบ HSK มาทดแทน Exit-Examination ครั้งที่ 6/2561 (สอบวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562)
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
หากประสงค์จะนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบรายวิชา Major
ให้ยื่นคำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) พร้อมสำเนาผลการสอบ (HSK) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

Download คำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-91637
ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   30 กรกฏาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH