ประกาศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ส่งเอกสารตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

นักศึกษาใหม่ (62x xxxx xxx) ที่ยังไม่ส่งเอกสาร
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา


ตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาในรอบ 1 - 5


หมายเหตุ - จะอัพเดท รายชื่อ ในวันศุกร์ ทุกสัปดาห์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH