ประกาศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ส่งเอกสารตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

นักศึกษาใหม่ (62x xxxx xxx) รอบที่ 1 และ 2 ที่ยังไม่ส่งเอกสาร
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา


ตรวจสอบรายชื่อ

นักศึกษาใหม่ที่เข้ามาในรอบ 1 และ 2

สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาในรอบ 3
จะประกาศ รายชื่อ ในวันที่ 10 ก.ค. 62


สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาในรอบ 4 - 5
จะประกาศ รายชื่อ ในวันที่ 19 ก.ค. 62

หมายเหตุ - จะอัพเดท รายชื่อ ในวันศุกร์ ทุกสัปดาห์
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH