การรับ USERNAME และ PASSWORD ใหม่
สำหรับนักศึกษาย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562


การรับ USERNAME และ PASSWORD ใหม่
สำหรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาของนักศึกษาที่ย้ายสาขาวิชา

ให้ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล (AS108)
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
พร้อมแสดงใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา
เมื่อผลการศึกษาเข้าครบทุกรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา
รวมถึงชำระหนี้คงค้างทั้งหมดแล้ว

กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ คลิก เพื่อดูขั้นตอนการรับผ่านทาง Email

รายชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053916547

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 มิถุนายน 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH