ยื่นผลสอบ HSK ทดแทน Exit-Examination 4/2561


การนำผลการสอบ HSK มาทดแทน Exit-Examination ครั้งที่ 4/2561 (สอบวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562)
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
หากประสงค์จะนำผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) มาทดแทนผลการสอบรายวิชา Major
ให้ยื่นคำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) พร้อมสำเนาผลการสอบ (HSK) ที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาแล้ว ณ ส่วนทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

Download คำร้องขอยื่นผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
โทร.053-916374
ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH