กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
จะต้องแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
โดยการ Login เข้าระบบที่ https://reg.mfu.ac.th
เมนู “ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า”
โดยมีกำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 – วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 – วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 12 – วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
โทร.053-916370-2

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH