กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนล่าช้า 1/2562 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 57, 58 และ 593 2101 xxx

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH