ประกาศกำหนดการย้ายสาขาวิชา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562


สำหรับนักศึกษาที่จะขอย้ายสาขาวิชา

1. ให้อ่านหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการในการย้ายสาขาวิชาให้ครบถ้วน Download รายละเอียด

2. ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายสาขาวิชา Download และยื่นคำร้องที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 5391 6547

ประกาศ เกณฑ์การรับนักศึกษาย้ายสาขาวิชา (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชา)
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาจีนวิทยา

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2562
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH