แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา ในการสอบ ณ ห้องกักตัวนักศึกษานักศึกษาที่มีตารางสอบซ้ำซ้อน ขอให้ตรวจสอบตารางห้องสอบให้ชัดเจน ที่เมนู “ตารางเรียนนักศึกษา”
และเตรียมพร้อมก่อนการเข้าสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH