ประกาศนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย ให้ติดต่อชำระเงิน ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานบริหารกลาง (AD2) ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 หากไม่ชำระภายในกำหนด ส่วนการเงินและบัญชีจะดำเนินการล็อคระบบการลงทะเบียนเรียนต่อไป
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH