ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาสอบ รายวิชา 1006122 English 1


ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาสอบ รายวิชา 1006122 English 1
ในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

จากเดิมจัดสอบ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.
เปลี่ยนเป็นจัดสอบเวลา 17.00 - 20.00 น.
ตามตารางห้องสอบที่กำหนด


คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH