ประกาศ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่อัพโหลดเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์

ด่วนที่สุด!!!!
นักศึกษาใหม่ (61x xxxx xxx) ที่เอกสาร ประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่สมบูรณ์
ให้ส่งเอกสารเป็นไฟล์ .PDF มายัง E-mail: reg@mfu.ac.th
ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่สามารถใช้ ระบบบริการการศึกษา (reg.mfu.ac.th) ได้
ตรวจสอบรายชื่อ

ระดับปริญญาตรี

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH