กำหนดการชำระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า 2/2561 สำหรับนศ.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รหัส 56, 57, 58 และ 59

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH