ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 4/2560

โปรดทราบ
ครั้งที่ของการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 4 ระบบจะแสดงผลเป็นครั้งที่ 5

1. รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
     ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4

2. กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
     ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
     คือวันเสาร์ ที่ 26 – วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสอบ
และชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
โทร.053-916370-2

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH