กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนล่าช้า 3/2560 สำหรับนศ.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH