ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าประเมินการสอนอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์

กำหนดการ เข้าประเมินการสอนอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

หากนักศึกษาไม่ดำเนินการจะไม่สามารถ
เข้าใช้ระบบบริการการศึกษาได้ (REG)

คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโดย   ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH