ประกาศกําหนดการย้ายสาขาวิชา
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561


สำหรับนักศึกษาที่จะขอย้ายสาขาวิชา

1. ให้อ่านขั้นตอน กำหนดการ และหลักเกณฑ์ในการย้ายสาขาวิชาให้ครบถ้วน
Download

2. ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายสาขาวิชา Download และยื่นคำร้องที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล

ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น

ประกาศ เกณฑ์การรับนักศึกษาย้ายสาขาวิชา
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สำนักวิชาจีนวิทยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 5391 6547

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH