ประกาศนักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระ

นักศึกษาที่มีหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการติดต่อชำระเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคาร AD 2 ให้เรียบร้อยตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หากนักศึกษาไม่ชำระเงินในช่วงเวลาดัวกล่าวส่วนการเงินและบัญชีจะดำเนินการล็อคระบบลงทะเบียนเรียนต่อไป
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH