รับสมัครโครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข)

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ์ทุกสาขาวิชา ให้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเพื่อกลับเข้าศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ โครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกลับเข้าศึกษาใหม่ (แบบมีเงื่อนไข) ซึ่งนักศึกษาที่เข้าศึกษาใหม่ด้วยโครงการนี้ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในภาคการศึกษาแรก ไม่น้อยกว่า 2.00 หากผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) น้อยกว่า 2.00 จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที

คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาประกาศรับสมัครฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายรับนักศึกษา
โทร.053-916103-5
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH