กำหนดการลงทะเบียน ถอนรายวิชา (W) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียน ถอนรายวิชา (W)
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คือตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 - วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
ภายในวันเวลาทำการ 08.00 - 16.00 น.
ยื่นคำร้องที่ส่วนทะเบียนฯด้วยตนเองเท่านั้น

ดาวน์โหลดคำร้องขอถอนรายวิชา (W)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
โทร.053-916370-2

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH