ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 3/2560

โปรดทราบ
ครั้งที่ของการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 3 ระบบจะแสดงผลเป็นครั้งที่ 4

1. รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา
     ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3

2. กำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
     ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
     คือวันเสาร์ ที่ 17 – วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสอบ
และชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
(เฉพาะวันทำการปกติ)
ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล อาคาร AS ห้อง 108
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.30 น.
หรือ ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารสำนักงานบริหารกลาง (AD2)
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
โทร.053-916546
ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH