ประกาศการคืนเงินค่าประกันของเสียหายทั่วไปสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับเงินคืนค่าประกันของเสียหายทั่วไป ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหายทั่วไป ในระบบ REG ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 053-916016
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH