รายชื่อนักศึกษาที่พ้นสถานภาพฯเนื่องจากไม่มารักษาสถานภาพฯเพราะคงค้างสอบวัดความรู้ 2/2560

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพฯ
และยื่นคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
โดยเร็วที่สุด
มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

รายชื่อนักศึกษา

ดาวน์โหลดคำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ดาวน์โหลดคำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH