ผลเสียของการไม่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน


นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 053-916370-2
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH