ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผู้สำเร็จการศึกษา
ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2560

คลิก เพื่อดูรายละเอียดของประกาศฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
โทร.053-916546

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH