ประกาศรับสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา สามารถรับใบสมัคร และใบแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสมัคร(ในประกาศรับสมัครฯ)เรียบร้อยแล้ว ให้นำใบสมัคร และใบแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครมายื่นที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล ได้ตั้งแต่วันนี้ -วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
ประกาศรับสมัครผู้ร่วมเรียนบางรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH