ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ตารางห้องสอบในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560


ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง ตารางห้องสอบในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH