ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ตารางห้องสอบในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง ตารางห้องสอบในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด


คลิกที่นี่ วิธีดูตารางสอบ ในระบบ REG

คลิกที่นี่ การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบ

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2561
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH