กำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า 2/2560

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
จะต้องแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
โดยการ Login เข้าระบบที่ https://reg.mfu.ac.th
เมนู “ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า”
โดยมีกำหนดการแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH