ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง การสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Examination)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (ฉบับปรับปรุง)

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศโดย   Registrar   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH