รายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ส่งแบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่

ให้ดำเนินการส่งแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ

เข้าสู่ระบบ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053 916107

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   11 กรกฏาคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH