การ upload รูปถ่ายชุดครุย ระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 2

นักศึกษาที่ยื่นรูปถ่ายชุดครุย เป็น ว่าที่ ร.ต. ผ่านระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
ตาม ID นักศึกษาดังต่อไปนี้
ขอให้แจ้งพร้อมแสดงหลักฐานคำสั่งแต่งตั้งยศ
ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลด้วย
หากยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง โปรดขอความกรุณาส่งไฟล์รูปถ่ายชุดครุยมาให้ส่วนทะเบียนและประมวลผลใหม่
ทาง E-mail : reg@mfu.ac.th

ตั้งชื่อไฟล์เป็น : รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น 5631601xxx
ไฟล์เป็นชนิด : JPEG เท่านั้น
ขนาดไฟล์ : ไม่เกิน 200 KB

คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH