กำหนดการย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชา (นักศึกษาต้องเรียนสาขาวิชาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษาปกติ) ให้ติดต่อขอรับคำร้องได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและนำคำร้องมายื่นที่ส่วนทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันนี้ -วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
กำหนดการย้ายสาขาวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

คลิกที่นี่

ประกาศโดย   ส่วนทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH