การ upload รูปถ่ายชุดครุย ระบบขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

ขอให้นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
และ upload ไฟล์รูปถ่ายชุดครุยเข้าระบบตามนี้
ขอความกรุณาส่งไฟล์รูปให้ส่วนทะเบียนและประมวลผลใหม่
ทาง E-mail : reg@mfu.ac.th

ตั้งชื่อไฟล์เป็น : รหัสประจำตัวนักศึกษา เช่น 5631601xxx
ไฟล์เป็นชนิด : JPEG เท่านั้น
ขนาดไฟล์ : ไม่เกิน 200 KB

คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH