ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

ผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา ต้องเตรียมไฟด์รูปถ่ายชุดครุย

เพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ตามช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คำแนะนำการใช้ระบบยื่นขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ (คลิกดูรายละเอียด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
โทร.053-916547

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 มีนาคม 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH