ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์

ระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์

นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา สามารถขอหนังสือสำคัญทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 นี้เป็นต้นไป นะคะ

คำแนะนำการใช้ระบบหนังสือสำคัญออนไลน์ (คลิกดูรายละเอียด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายระเบียนการศึกษา
โทร.053-916433, 053-916546-7

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2559
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH