ประกาศขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรณีนักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร

นักศึกษาที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบธนาคาร (Bill Payment) ในแต่ละภาคการศึกษา ให้นักศึกษาดำเนินการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองได้ในระบบการศึกษา (REG) ในวันทำการถัดไปหลังจากที่ชำระเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินและใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ ดังนี้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 053 - 916016
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2560
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH