เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1008123Japanese 1
ภาษาญี่ปุ่น 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น อักษรฮิรางานะ ประโยคคำนามพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


Japanese pronunciation, hiragana characters, basic Japanese noun sentences, daily vocabulary and expressions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH