เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403707Tea Science and Innovation
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชา
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กระบวนการผลิตชา ชีวเคมีของชาและการวิเคราะห์ ชาและประโยชน์ต่อสุขภาพ กลิ่นรสของชา การชงชา การทดสอบชิมชา กระบวนการผลิตสารสกัดจากชา นวัตกรรมสารสกัดชาและการนำไปประยุกต์ใช้


Tea processing, tea biochemistry and analysis, tea and health benefit, tea flavor, tea brewing, tea tasting, tea extract process, tea extract innovation and its application.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH