เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1406702Food Business Management
การจัดการธุรกิจอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจอาหาร การวิเคราะห์ความเข้าใจเชิงลึกของผู้บริโภค การพัฒนารูปแบบธุรกิจอาหารและการสร้างสรรค์ แบบจำลองทางธุรกิจ การจัดการกลยุทธ์ด้านการตลาด โครงสร้างต้นทุนและกลยุทธ์การจัดการ ธุรกิจการค้าโลกและการจัดการตลาดค้าปลีก กลยุทธ์การนำเสนอธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ และการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


Supply chain and logistic management in food business; consumer insight and analytics; food business model development and creativity; business model canvas; strategic marketing management; cost structure and strategy management; global food business trade and retail marketing management; business pitching strategy; entrepreneurship and food business startup; e-commerce.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH