เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403210Lanna Food and Heritage
อาหารและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรล้านนา ภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์ และรูปแบบการอพยพของผู้คนในล้านนา รากฐานชาวของล้านนา ภาษาและวัฒนธรรมล้านนา อาหารไทยในภาคเหนือตอนบน (อาหารล้านนา) วัตถุดิบพื้นบ้าน เทคนิคการปรุงอาหาร รสชาติของอาหารล้านนา ขันโตกดินเนอร์ ดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา


The history of the Lanna Kingdom, culture, climate, geography and migration patterns; the roots of Lanna, Lanna language, Lanna culture; Northern Thai food (Lanna food), a taste of northern Thailand, Khantoke dinner; traditional Lanna music and dance.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH