เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403208Fruit and Vegetable for Daily Life
ผักและผลไม้ในชีวิตประจำวัน
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้ทั่วไปและความสำคัญของการบริโภคผักและผลไม้ องค์ประกอบและสารอาหารสำคัญในผักและผลไม้ ผักและผลไม้ตามภูมิภาค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบื้องต้นสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มมูลค่าผักและผลไม้ ความปลอดภัยสำหรับการบริโภคผักและผลไม้ สถานการณ์ปัจจุบัน


General knowledge and importance of fruit and vegetable consumption; composition and essential nutrients in fruit and vegetable; fruit and vegetable by region; basic science and technology for extending shelf life and adding value of fruit and vegetable; safety for consuming fruit and vegetable; current situation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH