เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403206Food and Health
อาหารและสุขภาพ
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายและความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ แหล่งและสมบัติเชิงหน้าที่ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ของอาหารฟังก์ชันต่อสุขภาพ พรีไบโอติคและโพรไบโอติค ไขมัน เส้นใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ความปลอดภัยและกฎระเบียบของอาหารฟังก์ชัน หัวข้อที่สนใจในปัจจุบัน


Definition and importance of health foods; source and functional properties of bioactive compounds; relationship of functional foods and health: pre- and probiotics, lipids, dietary fiber and antioxidants; food and beverage products as functional foods; food supplement; safety and regulations of functional foods; current issues.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH