เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403320Diet Therapy
โภชนบำบัด
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างโรคกับโภชนาการ โภชนบําบัดสําหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่สัมพันธ์กับโภชนาการ โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเมตาบอลิกซินโดรม โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับ โรคไต โรคเก๊าท์ อาหารทางการแพทย์ รายการอาหารแลกเปลี่ยน การวางแผนอาหารเพื่อการป้องกันและรักษาโรค


The relationship between diseases and nutrition; nutritional therapy for patients in relation with nutrition emphasized: diabetes mellitus, cardiovascular disease, hyperlipidemia, hypertension, obesity, metabolic syndrome, cancer, digestive disorders, liver disease, kidney disease and gout, medical food; food exchange system; diet planning for prevention and treatment of disease.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH