เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403319Alternative Food Innovation
นวัตกรรมอาหารทางเลือก
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1403205

Course Description
แรงขับของความต้องการอาหารทางเลือก ประเภทของอาหารมังสวิรัติ อาหารแมคโครไบโอติกส์ อาหารชีวจิต อาหารคีโตเจนิก อาหารตามธาตุเจ้าเรือน เนื้อเทียม โปรตีนทดแทน ได้แก่โปรตีนจากพืช แมลง เนื้อจากเซลล์ สาหร่าย วัสดุเศษเหลือจากกระบวนการผลิตอาหาร กระบวนการผลิตเนื้อเทียม กระบวนการผลิตโปรตีนจากพืช กระบวนการผลิตโปรตีนทดแทน ผลิตภัณฑ์พิสูจน์แนวคิด


Drivers of demand for alternative food; types of vegetarian food; macrobiotic food; bio-organic food; ketogenic food; body element food; meat analogue; protein substitutes: plant-based protein, insect, cell-based meat, algae and by products derived from food processing; meat analogue processing; plant-based protein processing; protein substitutes processing; proof-of-concept products.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH