เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
1406308Food Design, Styling, and Photography
การออกแบบ ตกแต่ง และการถ่ายภาพอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นการจัดตกแต่งอาหาร หลักการถ่ายภาพอาหาร การจัดแสง การจัดตกแต่งและอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพ การจัดฉากและองค์ประกอบ การจัดการรูปภาพหลังการถ่ายภาพ ธุรกิจการจัดตกแต่งอาหาร


Introduction to food styling; food photography fundamentals; lighting; styling and props; framing and composition; image processing with lightroom; food styling business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH