เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403316Startup Business and Business Management in Food Science and Technology
การเริ่มต้นธุรกิจและการบริหารธุรกิจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายของการทำธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การคัดสรรผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติการทางธุรกิจอาหาร การจัดการการตลาด สัมมนาโดยผู้ประกอบการอาหาร


Description of business and entrepreneurship; product screening and business opportunities; copyrights; food business operation; marketing management; seminars by invited entrepreneurs in food business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH